Ochranné obličejové štíty a hledí ochranných přileb Kask podle EN 166 a EN 1731.

Evropská norma EN 166 popisuje obecně všechny požadavky na osobní prostředky na ochranu očí. Obsahuje provedení, klasifikaci, základní požadavky kladené na veškeré prostředky k ochraně očí, doplňkové a volitelné požadavky, rozdělení požadavků, zkoušek a použití, značení a informace pro uživatele. Požadavky na činitel prostupu pro různé druhy filtrů jsou uvedeny v samostatných normách.

Norma EN 1731 specifikuje materiály, konstrukci, funkční požadavky, zkušební metody a požadavky na značení pro prostředky z pletiva k ochraně očí a obličeje. Tato norma není vhodná pro prostředky k ochraně očí a obličeje pro použití proti rozstřikující se tekutině (včetně roztaveného kovu), riziku vyplývajících z horkých pevných částic, elektrických nebezpečí, infračervenému a ultrafialovému záření. Tato norma se netýká ani ochranných prostředků z pletiva, které se používají ve sportu např. v ledním hokeji nebo při šermu.

Mušlové chrániče Kask jsou určeny pro ochranu sluchu pracovníků pracujících v hlučném prostředí, například s motorovou pilou. Jsou certifikované dle normy EN 352. Snadno se instalují na pracovní helmu. Přečtěte si o normách více v článku.